VERİ KURTARMA SÜRECİ   • ,Medyanın teslim alınması ve takip programımıza kayıt edilmesi
   • Analizin tamamlanıp, arıza tespitinin yapılması
   • Arızaya bağlı bir fiyat belirlenmesi
   • Teklif olarak sunulması
   • Kabulü halinde işlemin yapılıp verinin hazır hale getirilmesi
   • Veri kontrolünün müşterimize yaptırılması
   • Müşterimizin veriye onay vermesi halinde teklifin geçerlilik kazanması
   • Onaylanan işlem için müşterimizin getireceği bir medyaya verinin aktarılması ve işlemin tamamlanması
   • Veri kontrolünde veya başta teklif aşamasında onaylanmayan işlemler için medyanın iadesi ve ücret alınmaması, alınan avans var ise iadesi.
Hosted By Yılmaz Ajans